Skip to main content

Veel enthousiasme en ideeën bij maken aktie programma.

Danja en David begonnen de avond met wat opwarmers en het thema dat je elkaar samen nodig hebt. De voet kan niet zeggen tegen de hand: ik heb jouw niet nodig. We zijn juist allemaal nodig en juist bij een project en een actieprogramma moet iedereen zijn talent inzetten. 

Daarna vertelde Jan over de spaardoelen en vertelde Rozan van world servants over hoe belangrijk het is goede acties te organiseren in het kader van mdt, maatschappelijke dienst tijd. Juist door bij de acties eens andere doelgroepen uit te nodigen en te betrekken  kun je nu al bij acties invulling geven aan dienstbaarheid. En het levert een mooie extra subsidie op!

Daarna zijn alle deelnemers en de ouders aan het nadenken geweest, om acties te bedenken. Heel veel verschillende ideeen van kookcafes en statiegeldacties, benefietconcerten en oliebollenacties, pannenkoeken en sponsorloop, marketing voor ondernemers en diakonale projecten, een ruilbeurs en een dienstenveiling, bejaarden bingo’s en wereldrecords… 

Met alle ideeën gaat de stuurgroep een opzet maken om tot een mooi en haalbaar actieprogramma te komen. Dank aan iedereen voor het meedenken en vooral ook de ouders voor hun commitment om de acties die we gaan bedenken mee te helpen organiseren. Met ieders inzet en de steun van de ouders gaat het vast en zeker lukken!

Bekijk pdfWorld Servants Zuidlaren actietstart.pdf2.04 MB de PowerPoint presentatie van deze avond.