Skip to main content

Project

Malawi

Beter onderwijs Malawi


Wij werken aan beter onderwijs in Malawi voor veel jongens en meisjes.

De werkgroep World Servants Anloo Zuidlaren is een werkgroep van PKN AnlooZuidlaren. Met groepen van 25-35 jongeren en begeleiders bouwen wij ziekenhuizen, schoollokalen, latrines en lerarenwoningen in ontwikkelingslanden. In de afgelopen jaren hebben wij in Zambia ( 2012) Bolivia (2015) en Ghana(2019) mooie projecten gerealiseerd. Alle projecten zijn succesvol afgerond, worden gebruikt en dragen bij aan een verbetering van onderwijs en gezondheidszorg! We zijn blij dat we vanuit Zuidlaren kunnen bijdragen.

Het volgende project waar we als werkgroep mee zijn gestart , is een project in Malawi, in Afrika. Daar gaan we we bouwen voor betere onderwijs kansen. Om dat te realiseren zorgen we voor geld en voor (onze eigen!) handen.

malawi world servants anloo zuidlaren

We werken samen met World Servants, en via hen werken we samen met lokale organisatie CCAP die projecten ontwikkelt op het gebied van onderwijs en welzijn in Malawi.

Het doel van het project:
Onderwijs voor jongens en meisjes in het Noorden van Malawi, een van de armste landen ter wereld.

World Servants werkt al bijna 20 jaar samen met partnerorganisatie CCAP - Education Department aan de verbetering van het onderwijs.
• Het doel is er voor te zorgen dat kinderen op het platteland in Malawi toegang hebben tot basisonderwijs
• Daarnaast is het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs een belangrijk doel.
• Resultaten van goede scholen en lerarenwoningen zijn dat gekwalificeerde leerkrachten langer aan de school verbonden blijven en de schoolomgeving schoner en veiliger wordt.
• Meer kinderen gaan naar de Primary School,
• Meer kinderen maken deze succesvol af (vooral de meisjes) en stromen door naar de middelbare school (Secondary School).
• Door de bouw van latrines en kleedruimtes kunnen ook meisjes naar school en hoeven zijn niet thuis te blijven als ze ongesteld zijn.

world servants anloo zuidlaren

 

 

 

Bouwen voor een ander, en bouwen aan jezelf: bouwen aan verandering!
Het hoofddoel van het project is om het toegang te verbeteren (of zelfs te kunnen volgen) voor heel veel kinderen (jongens en meisjes) en om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren! Dat is het doel van bouwen voor een ander. Maar een World Servants reis heeft ook een doel voor de deelnemende jeugd zelf.

Door een reis voor te bereiden, door als groep samen te werken, door acties te organiseren om geld te sparen en door daadwerkelijk op reis te gaan bouwt jeugd ook aan zichzelf. De kosten voor dat bouwen aan jezelf betaalt de jeugd zelf.

Voor de kosten van het bouwen voor een ander (zoals alle bouwmaterialen, de lokale aannemers , de inrichting, boeken en lesmaterialen) doen we allemaal acties en vragen we ook een bijdrage van de rommelmarkt commissie.

Een World Servants project staat (vrijwel) garant voor daadwerkelijke verandering!

Een project van World Servants, en ook dit project in noord Malawi, duurt ongeveer 7 jaar. De eerste voorbereidingen zijn nu gestart. Na de bouw blijft World Servants (direct en via de partnerorganisatie in Malawi) nog 5 jaren betrokken .

In dit hoofdstuk een korte toelichting op het proces van een project van World Servants. Vooral omdat het zo belangrijk is te weten dat er daadwerkelijk effect wordt bereikt met een project!

De projectcyclus
Een project van World Servants begint daar waar de nood is: bij een gemeenschap zelf.
De bevolking geeft zelf aan dat er bijvoorbeeld behoefte is aan een school of kliniek. Vanuit deze behoefte gaat CCAP, de partnerorganisatie van World Servants in Noord Malawi aan de slag.

Voordat de groep uit Zuidlaren het project en de bouw gaat uitvoeren, wordt het project bezocht en beoordeeld. Naast dat er wordt gekeken of het project kans van slagen heeft, wordt er ook gekeken of er ook een groep terecht zou kunnen. Er wordt bijvoorbeeld bekeken of de locatie te bereiken is en of de omgeving veilig is. Als dat zo is, dan wordt het project goedgekeurd. Daarna volgt er nog een bezoek aan de gemeenschap om het project in praktische zin verder voor te bereiden. En, ook na het project blijft World Servants nog vijf jaar betrokken om te kijken of de doelen worden bereikt. Ontwikkelingsprojecten van World Servants zijn dus altijd duurzaam.

De begroting
De totale kosten van het project en reiskosten bedragen ruim € 100 duizend. Daarvan worden de kosten voor de reis door de deelnemers zelf betaald.

De kosten voor de bouw van de onderwijsvoorzieningen en de begeleiding zijn ruim € 52 duizend. De kosten voor alle uren inzet van de deelnemers om de bouw te realiseren, maar ook van alle lokale inwoners in het dorp in Malawi worden niet gerekend. Dat maakt de kosten voor het bouwen van de onderwijsvoorziening realiseerbaar!
De kosten voor de materialen, het vervoer van de materialen, de lokale aannemers en (enkele) bouwvakkers en de inrichting van de gebouwen zijn inbegrepen in de kosten.

Door acties te voeren in 2023 en 2024 zal de WS groep gelden sparen. Met acties op de Zuidlaardermarkt, acties bij het TT circuit, ludieke acties in Zuidlaren en ook het organiseren van bijvoorbeeld kookcafe’s verwachten we bijna € 40 duizend te kunnen verdienen. Daarnaast vragen we fondsen voor ondersteuning.

Malawi
Klimaatveranderingen, lage landbouwproductiviteit en langzame structurele veranderingen zorgen ervoor dat de armoede in Malawi hoog blijft.

Het nationale armoedecijfer is slechts marginaal gedaald van 51,5% in 2015/16 naar 50,7% in 2019/20. Van de huidige bevolking van 19,6 miljoen mensen (schatting 2022) hebben en/of krijgen er 3,8 miljoen (20% van de bevolking) in 2023 te maken met voedselonzekerheid en zijn afhankelijk van hulp. 70% van de bevolking leeft onder de 'income poverty line' die uitgaat van een verdienste per persoon van US$ 1.90 per dag. Toch is er een beetje hoop, in 2022 steeg Malawi vijf plaatsen, van 174 naar 169, op de Human Development Index (HDI).

Het geboortecijfer in Malawi behoort tot de hoogste van het continent. Dit zorgt ervoor dat de jaarlijkse groei van de bevolking blijft stijgen en deze is nu 3,32% (2021), dit was 2,74%, wat een grote druk legt op de onderwijsvoorzieningen en andere diensten. Bijna de helft van bevolking (41,4%) is jonger dan 15 jaar. Driekwart van de bevolking (69,9%) is 29 jaar of jonger. De levensverwachting is met 60 jaar voor mannen en 65 jaar voor vrouwen zeer laag en de kindersterfte hoog. Het land heeft wereldwijd de minste dokters, namelijk maar 1 dokter op 49.118 mensen.
Een onderwijsproject ,zoals het project van de World Servants groep Anloo Zuidlaren , heeft een brede impact. Door goed onderwijs en goede leraren ontstaat er op een breed gebied aandacht voor gezondheid, onderwijs en hygiene . De zogenaamde spinn off van een project is veel groter dan alleen kinderen die les krijgen.

kinderen world servants anloo zuidlaren

CCAP
CCAP staat voor Church of Central Africa Presbyterian (CCAP), Synod of Livingstonia. Hun Education Department (onderwijsdeparte-ment) , is verantwoordelijk voor 400+ Community Bases Childcare Centres, 500+ basisscholen met 250.000 leerlingen en vijf middelbare scholen met 1.600 leerlingen in het Noorden van Malawi. Verder is er een school voor blinde kinderen en drie scholen voor doven. Het Department werkt nauw samen met het ministerie van Onderwijs.

Malawi heeft 24 districten en is verdeeld over drie regio’s; North, Central en South. 80% van de bevolking is laag opgeleid, woont op het platteland en leeft van de landbouw. De belangrijkste gewassen zijn cassave, maïs, tabak, katoen en pinda’s.


Corvee Zambia

Corvee

Zambia
Zambia

Eten

Eten Zambia
Kinderwerk Zambia

Kinderwerk

Projectinformatie Ghana reis 2019

Ons project steunen?

Surf dan naar ons actieplatform en doneer veilig en snel via iDeal.
Actieplatform World Servants Anloo - Zuidlaren

© 2024 World Servants Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.