Skip to main content

Projectinfo

Ghana reis 2019 | Alles wat je moet weten

lerarenwoningen in Sumniboma nr.2


13-07 tot 02-08-2019

Wat gaan we doen?
We bouwen aan twee lerarenwoningen zodat de leraren dichterbij de school kunnen wonen.

Voor wie?
Van de twee lerarenwoningen zullen de leerkrachten het meeste profijt hebben. Daarmee bouw je ook voor de ruim 400 leerlingen die daardoor beter toegang krijgen tot goed onderwijs.

Waar gaan we bouwen?
Je bouwt en verblijft in Sumniboma nr. 2, een uitgestrekt dorp in het noorden van Ghana. Het dorp is alleen toegankelijk via onverharde weg, wat in het regenseizoen nog wel eens voor problemen zorgt.

Waarom?
De inwoners van Sumniboma nr. 2 staan klaar om de handen uit de mouwen te steken! Bouw jij mee aan de toekomst van dit dorp in Ghana?

Sumniboma nr. 2 ligt in het East Mamprusi-district, één van de 20 districten in het noorden van Ghana. Het is een uitgestrekt dorp waar veel verschillende families wonen. Deze families wonen dicht bij elkaar en werken gezamenlijk op de akkers rondom de woningen. Voorzieningen zoals stromend water en riolering hoef je niet te verwachten. Deze zijn op het platteland van Ghana nauwelijks te vinden.

Het unieke van dit project
In Sumniboma leven twee verschillende stammen. Voor drie weken breidt de bevolking van Sumniboma uit met een groep jongeren uit Zuidlaren en omgeving. Samen met de lokale gemeenschap bouwt een groep van PKN Anloo-Zuidlaren aan de droom van het dorp.

Verandering
De vijf leraren van de school in Sumniboma nr. 2 wonen nu op ongeveer 20 km afstand van de school. Zij reizen elke dag op en neer, zelfs met slecht weer. Door de regen zijn de zandwegen dan vaak moeilijk begaanbaar. De leraren hebben nu de leiding over een groep van ruim 400 leerlingen. Goede lerarenwoningen maken het lesgeven in het dorp aantrekkelijker. Extra leerkrachten kunnen de kwaliteit van het onderwijs verbeteren.

De leraren zullen tijd en kosten besparen omdat zij dichter bij de school wonen. Na schooltijd kunnen de leraren meer aandacht besteden aan het geven van extra uitleg of doen zij mee aan buitenschoolse activiteiten. De leraren worden hierdoor nog meer een onderdeel van de gemeenschap.

Onze inzet zorgt ervoor dat:
De leraren ook buiten schooluren beschikbaar zijn voor extra ondersteuning Sumniboma nr. 2 aantrekkelijker wordt voor goede leerkrachten.
Meer leerkrachten gaan werken op de school, wat de kwaliteit van het onderwijs verbetert.

Ag care ghana
Samen met AG Care bouwt World Servants aan beter onderwijs in Ghana. Door de bouw van lerarenwoningen wordt het aantrekkelijker voor goede leraren om les te geven in Sumniboma nr. 2 en zijn de leraren ook na schooltijd nog beschikbaar voor de leerlingen.

Ghana


vlag ghana world servants anloo zuidlarenGeschiedenis
In de elfde eeuw na Christus floreerde het oude koninkrijk van Ghana, dat overheerste in de goudhandel tussen de goudmijnen in het zuiden en de handelsroute naar het noorden. Het oude Ghana was ook de spil in de export van koper en zout uit de Sahara. Dit veranderde allemaal toen de Europeanen aan het eind van de 15e eeuw naar Ghana kwamen, waardoor de focus van de economie verschoof naar de West-Afrikaanse kust. Hoewel goudmijnen te ver landinwaarts lagen, vonden de Portugezen aan de Ghanese Goudkust een route om dit goud te transporteren en de verhandelen. Hier werd door de Portugezen dan ook het eerste fort gebouwd om andere goudzoekende Europeanen af te stoten. Helaas werd de goudhandel al snel vervangen door een lucratieve handel in slaven. Deze tragische geschiedenis, die het land en de bevolking kapot maakte, heeft er echter wel toe geleid dat Ghana zijn huidige vorm kreeg, met veel steden aan de kust.

In 1642 verdreven de Nederlanders de Portugezen uit het land en domineerde de WIC meer dan 200 jaar lang de slavenhandel in dit gebied. De Nederlanders verkochten hun handelsbelangen in 1872 echter aan de Britten. Zij namen het land over en kolonialiseerden het. Dat is de reden dat Engels nu nog steeds de officiële taal van Ghana is.

Politiek & economie
Pas in 1951 kreeg Ghana zelfbestuur met een Afrikaanse politieke partij aan de macht, onder leiding van Dr. Kwame Nkrumah. In 1957 werd het land, als eerste Britse kolonie, officieel onafhankelijk. In 1960 werd het land een republiek en werd Kwame Nkrumah de eerste president van Ghana. In de jaren daarna volgden helaas een aantal staatsgrepen. Omdat het land hierdoor in een negatieve spiraal terecht kwam, besloot de partij van luitenant Jeremia John Rawlings, die door de laatste coup aan de macht was gekomen, om hervormingen door te voeren en een ware democratie te realiseren. Als gevolg hiervan werd in 1992 een nieuwe grondwet aangenomen. Een jaar later werd Rawlings tot president verkozen. Onder zijn bewind werd Ghana het meest politiek stabiele en welvarende land in West-Afrika. De macht werd voor het eerst op democratische manier overgedragen toen in 2001 President Kufoar verkozen werd. In 2008 volgde John Evan Atta Mills hem op, maar hij stierf tijdens zijn presidentschap, waardoor zijn vicepresident John Dramani Mahama het stokje van hem overnam en tot op de dag van vandaag de president van Ghana is.

Sinds de jaren negentig is Ghana, door de hervormingen die Rawlings doorvoerde, economisch stabiel geworden. Ghana is voorzien van veel grondstoffen zoals goud en cacao. Het Bruto Nationaal Product per hoofd van de bevolking is bijna twee keer hoger dan dat van de armste landen in West-Afrika. Toch blijft Ghana sterk afhankelijk van internationale financiële en technische hulp. 55% van de arbeidsbevolking werkt in de landbouw welke ongeveer 35% van het BNP oplevert. Basisonderwijs is gratis en verplicht. Het aantal schoolgaande kinderen is groot. Toegang tot vervolgonderwijs is echter moeilijk omdat er weinig aanbod is. In het noorden en noordoosten van het land presteren de scholen het slechtst. Analfabetisme blijft een groot probleem, vooral in het noorden. Ook is er ongelijkheid tussen steden en het platteland op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Helaas lijkt de overheid niet erg veel aandacht te besteden aan andere vormen van onderwijs. Dit wordt overgelaten aan non-profit organisaties en kerken.

Klimaat & landschap
klimaat landschap ghana world servants anloo zuidlarenGhana is een ontwikkelingsland in West-Afrika en ligt net ten noorden van de evenaar aan de baai van Guinea. Het wordt omringd door de Franstalige landen Ivoorkust, Burkina Faso en Togo. Voor Afrikaanse begrippen is Ghana klein. Het land is relatief vlak. Alleen in het centrale en oostelijke deel van het land bevinden zich bergen, met een maximale hoogte van net iets onder de 1000 meter. Het land is globaal in twee hoofdzones te verdelen: de vochtige tropische wouden van het zuiden en de droge savanne bossen van het noorden. Lang de kust in het zuidoosten is het warm en relatief droog. Het zuiden van het land was oorspronkelijk begroeid met tropisch regenwoud, maar veel daarvan is inmiddels gekapt. Bossen bedekken nu nog circa een derde van het totale oppervlak. De noordelijke savanne bestaat uit droog grasland en minder dichte en lage bossen. In Ghana heerst een tropisch en savanneklimaat. De temperaturen liggen vrijwel het hele jaar tussen de 27 en 40 graden. Het regenseizoen is van mei tot oktober.


Cultuur

cultuur ghana world servants anloo zuidlarenGhana telt bijna 27 miljoen inwoners en veel verschillende stammen die elk hun eigen taal, cultuur en traditie hebben. Respect is zeer belangrijk in het land, in het algemeen maar vooral voor iemand die ouder is. In Ghana wordt veel waarde gehecht aan hiërarchie; hoe hoger je positie, hoe beter je wordt behandeld. Naast de democratisch gekozen overheden heeft Ghana nog een sterk traditioneel stelsel. In elke gemeenschap is een raad van oudsten, met aan het hoofd een chief. Als je in Ghana te gast bent, doe je niets zonder toestemming van de chief. De chief wil zijn gasten op de meest hartelijke manier verwelkomen en zeker stellen dat het goed gaat met hen. Engels is de voertaal, maar desondanks zijn er veel Ghanezen die de taal nauwelijks spreken. Velen spreken meerdere lokale talen. Ghanezen staan bekend als vriendelijke, sociale, open en trouwe mensen, ook ten opzichte van vreemden. Men maakt gemakkelijk een praatje en begroet elkaar op traditionele manier, waardoor Ghanezen gemakkelijk contact maken en hun relaties goed onderhouden. Ghanezen leiden een relaxed leven. Familie en vriendschappen zijn veel belangrijker dan agenda’s en afspraken.

Corvee Zambia

Corvee

Zambia
Zambia

Eten

Eten Zambia
Kinderwerk Zambia

Kinderwerk

Projectinformatie Ghana reis 2019

Ons project steunen?

Surf dan naar ons actieplatform en doneer veilig en snel via iDeal.
Actieplatform World Servants Anloo - Zuidlaren

© 2023 World Servants Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.